Potrebujete pomoč?

+386 40 599 891
+386 40 599 892

Vračila in reklamacije

Reklamacije ob prevzemu pošiljke

Priporočamo, da prejeto pošiljko pregledate takoj in ob prisotnosti dostavljalca.

Če je embalaža ob prevzemu kakorkoli poškodovana, pošiljko obvezno preglejte skupaj z dostavljalcem in če je artikel poškodovan, paket zavrnite. Poznejših poškodbenih reklamacij zaradi dostave brez zapisnika nikakor ne bomo upoštevali.

Poškodbe zabeležite s fotografijo in skupaj z dostavljalcem izpolnite zapisnik ter nam oboje posredujte skupaj s sporočilom na naš kontaktni naslov.

Garancija in pooblaščeni servisi

Vsi izdelki imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku. Seznam pooblaščenih servisov za vaš izdelek prejmete z izdelkom. Poiščite vaš najbližji pooblaščeni servis, kjer bo celoten postopek izveden hitro in strokovno. Pravice iz naslova garancije lahko uveljavljate tudi pri nas.

Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu! Imate nepotrjen garancijski list? Brez skrbi! V tem primeru skladno z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov ne potrebujete garancijskega lista, ki ga je potrdil prodajalec.

Prosimo, da pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije upoštevate, da garancija praviloma ne velja za potrošni material, baterije, akumulatorje, žarnice in podobno.

Garancija preneha veljati pri:

 • okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela....)
 • če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja
 • pri spremembah na izdelku, vključno z nestrokovnim dodajanjem konstrukcijskih sklopov
 • pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k izdelku.

Stvarne napake

Zakon o varstvu potrošnikov v 37. členu določa, kdaj gre za stvarno napako in kaj ta je:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno uporabo ali promet
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno uporabo, za katero jo kupec kupuje, prodajalcu pa je bila znana oz. bi mu morala biti znana
 • če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če sta bila vzorec ali model prikazana samo zaradi obvestila.

Pogoj za uveljavljanje pravice je, da je napaka obstajala že ob nakupu. V prvih 6 mesecih od nakupa se po zakonu šteje, da je napaka obstajala že v času nakupa.

Potrošnik mora obvestiti prodajalca o ugotovljeni stvarni napaki najkasneje v 2 mesecih odkar jo odkrije in najkasneje v 2 letih od nakupa. Za stvarno napako na rabljenem blagu pa prodajalec ne odgovarja, ko mine eno leto, odkar je bila stvar izročena. Obvestilo o napaki lahko potrošnik sporoči prodajalcu osebno, za katero mu prodajalec izda potrdilo, ali pa ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena in prodajalec izda potrdilo o prejemu blaga.

Če menite, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestite, lahko zahtevate, da:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnemo celotni plačani znesek.

Izdelek nam dostavite v pregled. Prosimo, da izdelku priložite izpolnjen obrazec za vračilo blaga, tako da bo postopek hitreje stekel.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne bomo sprejeli.

Sporočili vam bomo, da smo pritožbo prejeli, kako dolgo jo bomo obravnavali, ter vas ves čas obveščali o poteku postopka.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka na naslovu Armapet d.o.o., Vanganel 1e, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija, pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Pozor! V primerih, ko je prijavljena stvarna napaka na izdelku sporna, vam bomo po zaključku postopka izdelek vrnili v enakem stanju, kot je bil prevzet.

Vračilo izdelkov, odstop od pogodbe

Fizične osebe (potrošniki) imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka tega vrnejo na naš naslov ali pa na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na kontaktni naslov, mora prejeto blago na lastne stroške vrniti na naš naslov najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

Če želite izdelek vrniti na naš naslov brez predhodne odpovedi, morate izjavo o odstopu od pogodbe ali izpolnjen obrazec za vračilo blaga dodati k izdelku; samo to, da pošljete izdelek na naš naslov, ne šteje kot odstop od pogodbe.

V primeru, da kupec izpolnjuje pogoje, kupnino vrnemo najkasneje v roku 14-ih dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe, z nakazilom na kupčev transakcijski račun. Gotovine ne izplačujemo! Vračilo bomo zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali prejema dokazila, da je bilo blago poslano nazaj na naš naslov.

Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka.

Vkolikor želite odstopiti od pogodbe, blaga ne smete neovirano uporabljati. Zakon dovoljuje, da opravite ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Skladno z zakonodajo sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Vsakršno "preizkušanje", ki odstopa od navedenega, lahko šteje za uporabo blaga.

Priporočamo, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče. Oblačila in obutev lahko pomerite. Vse etikete, značke in podobne označbe naj pri tem ostanejo na izdelku.

Odstop od pogodbe ni mogoč v naslednjih primerih:

 • če gre za vračilo oblačil ali obutve, ki so bila nošena ali oprana ali pa so bila z njih odstranjene (odrezane, odšite, ...) originalne etikete, značke oziroma druge označbe
 • če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam (na primer obleke ali drugi izdelki, narejeni oziroma prilagojeni po meri in podobno) ter se ne da dokazati napak, ki bi pomenile odstopanje od naročila.

Armapet d.o.o. ni odgovoren za napačno posredovane podatke s strani kupca pri nakupu potapljaške obleke, ki je izdelana po meri. Kupec zagotavlja, da je posredoval točne podatke potrebne za izdelavo obleke po meri ter v popolnosti nosi odgovornost zanje.

V primeru odprtih terjatev si pridržujemo pravico do izvedbe pobota skladno z Obligacijskim zakonom.

V primeru, ko ugotovimo zmanjšano vrednost blaga, vas bomo o tem obvestili ter posredovali račun za zmanjšano vrednost.

Pristojno sodišče

Prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. Če sporazumna rešitev ne bo možna, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in potrošnikom (kupcem) pristojno sodišče v Kopru. Ponudnik in potrošnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES izjavljamo, da ne priznavamo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.