Pritožbe in spori

Odgovornost

Armapet d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Podatki in informacije ki so dosegljive na oziroma prek spletne strani se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Odgovornost za stvarne napake

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Zakon o varstvu potrošnikov v 37. členu določa, kdaj gre za stvarno napako in kaj ta je:
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno uporabo ali promet
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno uporabo, za katero jo kupec kupuje, prodajalcu pa je bila znana oz. bi mu morala biti znana;
- če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane;
- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če sta bila vzorec ali model prikazana samo zaradi obvestila

Pogoj za uveljavljanje pravice je, da je napaka obstajala že ob nakupu. V prvih 6 mesecih od nakupa se po zakonu šteje, da je napaka obstajala že v času nakupa.

Potrošnik mora obvestiti prodajalca o ugotovljeni stvarni napaki najkasneje v 2 mesecih odkar jo odkrije in najkasneje v 2 letih od nakupa. Za stvarno napako na rabljenem blagu pa prodajalec ne odgovarja, ko mine eno leto, odkar je bila stvar izročena. Obvestilo o napaki lahko potrošnik sporoči prodajalcu osebno, za katero mu prodajalec izda potrdilo, ali pa ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena in prodajalec izda potrdilo o prejemu blaga. 

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko kupci pošljejo po elektronski pošti: armapet.doo@siol.net  ter po klasični pošti na naslov:

ARMAPET d.o.o., Vanganel 1E, 6000 Koper

Če obstoj  napake na blagu ni sporen, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih (8) dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora prodajalec pisno odgovoriti potrošniku na njegovo zahtevo najpozneje v osmih (8) dneh po prejemu pritožbe. Prodajalec bo potrošniku sporočil, da je pritožbo prejel, kako dolgo jo bo obravnaval, ter ga ves čas obveščal o poteku reklamacijskega postopka. Prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. Če sporazumna rešitev ne bo možna, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in potrošnikom (kupcem) pristojno sodišče v Kopru. Ponudnik in potrošnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.